IMG_3242.jpg June 29, 2017 239 KB 2048 × 1365 Edit Image Delete Permanently URLTitleCaptionAlt TextDescription Required fields are marked * ATTACHMENT DISPLAY SETTINGS Alignment Link To Size 2 selected Edit SelectionClear Insert into post

छत्रपती संभाजीराजे यांच्याबद्दल तुम्हाला हि माहिती आहे का ?

१)२६ जानेवारी १६७१ रोजी छत्रपती संभाजी महाराज यांनी स्वतंत्र राज्यकारभार करण्यास सुरूवात केली.
IMG_3244
२)छत्रपती शिवाजी महाराज हे मोहिमेवर जात असत त्यावेळी राजमाता जिजाऊ माँसाहेब राज्यकारभार पाहत असत परंतु राज्यकारभारात माँसाहेबांना मदत व्हावी आणि अनुभव यावा म्हणून शिवरायांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांची निवड केली.

Sambhaji raje

Sambhaji Raje३)याकामासाठी महादजी यमाजी यास वाकनिस म्हणजे स्वतंत्र लेखक म्हणून १९ सप्टेंबर १६७१ रोजी १०० होन वार्षिक या वेतनावर कामास ही ठेवले होते …

Document

Orignal Documents


साभार
राज जाधव

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>